Zarejestruj się :: Zaloguj się
Koszyk: 0  szt. suma: 0.00zł (brutto)
  Strona główna  » Katalog » Napisz do nas
Witaj Nieznajomy! Czy chcesz się zalogować? A może jeszcze nie masz u nas konta i chciałbyś założyć?
Producenci
Szukaj
Słowa kluczowe:
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
 
Polityka Prywatności

Abook Sp. z o. o.
ul. Brzostowska 22
Warszawa

Niniejsza polityka prywatności witryny sklep.abook.com.pl ("Polityka prywatności") opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje dotyczące użytkownika ("Dane osobowe"), które możemy uzyskać za pośrednictwem  witryny sklep.abook.com.pl (dalej „Witryna” lub „Sklep”). Abook przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Nazwa:

Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, NIP: 952-18-22-413 ; REGON: 016134981 jest zarejestrowana w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000070678, Wysokość kapitału zakładowego: 400 000 PLN w całości wpłacony (dalej: „Abook”).
 

2. Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem można się skontaktować poprzez:

 • adres email biuro@abook.com.pl
 • telefonicznie pod numerem 228721130
 • pisemnie na adres siedziby administratora

3. Cele są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Abook w tym do:

 • dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie
 • zakładania i zarządzaniakontem, oraz zapewnienia obsługikonta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgody marketingowe (dalej „Zgoda” lub „Zgody”)

Na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzamy udostępnione dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego w szczególności w celu

 • przesłania zamówionego Newslettera z ofertą Sklepu Abook,
 • przesyłania wiadomości SMS i MMS od Abook
 • wykonywania telefonicznych połączeń przychodzących od Abook Sp. z o.o.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody.

Zgodę na wysyłkę Newslettera, SMS, MMS a także na wykonywanie połączeń telefonicznych od Abook, Użytkownik może w każdym momencie  wycofać. W przypadku osób posiadających Konto, w celu wycofania powyższych zgód Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto i w odpowiednich sekcjach zmienić ustawienia poprzez odznaczenie wybranej opcji. W przypadku osób nieposiadających Konta, Użytkownik może wycofać Zgody marketingowe poprzez wysłanie na adres biuro@abook.com.pl informacji o rezygnacji z Usługi.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

Pani/Pana dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w szczególności do momentu anulowania subskrypcji Newslettera lub wycofania zgód na wysyłkę SMS, MMS lub otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących.

6. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. Cookies

Podczas korzystania z strony www.abook.com.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze strony www.abook.com.pl  użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

11. Postanowienia dodatkowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adresy kontaktowe podane w pkt. 2 niniejszej polityki.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Data: 23.05.2018

Aktualności
Zawieszenie działania sklepu do odwołania
Koszyk
...jest pusty
Informacje
12/11/2021 BIURO I MAGAZYN BĘDĄ NIECZYNNE
Zawieszenie działania sklepu do odwołania
Polityka Prywatności
Regulamin Newslettera
Zasady korzystania z serwisu
Wysyłka, koszty i zwroty
DOJAZD